Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων Laminate –σοβατεπί-υπόστρωμα και τελείωμα πόρτας για το γραφείο της γραμματείας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017
image_print