Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων.Πολυετής δαπάνη , στο τρέχον οικ. έτος δέσμευση ποσού 8.642,23€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 25.926,68€

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print