Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 5.331,99 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 15.995,95€

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print