Προμήθεια κάδων αστικών στερεών αποβλήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καλαθιών αχρήστων’ για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019
image_print