Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(Δημοτική Αστυνομία)

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print