1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 & 2022. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΥΠΟΧΕΡΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 0,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΥΠΟΧΕΡΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 12.620,72 ΕΥΡΩ.