Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων για τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print