Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print