Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
image_print