Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Κ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2023
image_print