Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια καρουλιού ποτίσματος για το γήπεδο Μαυροβάτου, συνολικής δαπάνης 4.997,20 € με το Φ.Π.Α. (4.030,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021
image_print