Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print