Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια και εγκατάσταση δίσκων για Server, συνολικής δαπάνης 885,36€ με το Φ.Π.Α. (714,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021
image_print