Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017
image_print