Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΩΝ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020
image_print