Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού στο γραφείο στα Α΄ Κοιμητήρια, συνολικής δαπάνης 445,0 € με το Φ.Π.Α. 24% (358,87 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό»

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021
image_print