Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού στο υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Δράμας(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)