Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου Δράμας

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019
image_print