Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου Δράμας

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020
image_print