Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου Δράμας

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021
image_print