Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης-και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου Δράμας.- Προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κλπ) – Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου -Προμήθεια στύλων, πινακίδων ονοματοδοσίας και αριθμοδότησης οδών Μικροχωρίου

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020
image_print