Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Νέας Αμισού.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022
image_print