Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print