Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print