Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες ψύξης του Computer room του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print