1

Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες ψύξης του Computer room του Δήμου Δράμας