1

Προμήθεια κλιματιστικών μετά των απαραίτητων εργασιών τοποθέτησης για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Μικροχωρίου.