Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017
image_print