Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΠΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12/5/2024

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print