Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤ. ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ, Ν. ΑΜΙΣΣΟΥ , ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ , ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ & Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
image_print