Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια λιπασμάτων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 8.957,00€ στο έτος 2024

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
image_print