Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2017

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017
image_print