Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού(προμήθεια καυστήρα πετρελαίου για το Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗ)

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print