Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GENESIS-SINGULAR

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print