Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011
image_print