Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού διασποράς του κορονοϊού