Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011
image_print