Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μίας κονσόλας συμβατής με τον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων) του ΑΠΚ ¨Δ. Κραχτίδης¨

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017
image_print