1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ