Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
image_print