Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΣΑΕ 05502017ΣΕ05500010″

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
image_print