Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019
image_print