Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μηχανημάτων έργου ως συμμετοχή στη διαδικασία “Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΣΑΕ 05502017ΣΕ05500010”

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019
image_print