Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΣΤΩΝ

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
image_print