ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΣΤΩΝ