1

Προμήθεια μοκέτας 2,5m x 4,5m για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2021