Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ N.R.G.TRADING HOUSE 2& ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print