Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια οργανικού υλικού εμπλουτισμού κηπευτικού χώματος (τύρφη). Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 4.984,80 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 4.984,80 €

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print