Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OTE AKINHTA ΑΕ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017
image_print