1

Προμήθεια πέντε (5) φορητών ασυρμάτων με hands free και φορτιστές, καθώς και ενός (1) ασυρμάτου για το αυτοκίνητο για την ορθή λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Δράμας σε σχέση με τη στελέχωσή της, αλλά και εξαιτίας της αγοράς περιπολικού αυτοκινήτου, με απ ευθείας ανάθεση.